Tranh trang trí truyền động lực

Hình ép gỗ kích cỡ 50 x 70 cm, khung 5 cm. Có tác dụng nhắc nhỡ bản thân, người thân, nhân viên về gia đình, cha me, ông bà. (điều quan trọng trong mục đích cao cả BIG WHY? vì ai chúng ta phải đạt mục tiêu, vì sao phải hoàn thành kế hoạch), khơi dậy động lực làm việc. Giúp phát triển bản thân, ý thức sự quan trọng hoàn thành mục tiêu.

Tranh trang trí truyền động lực

  • Mã SP:TTS006
  • Giá bán:Liên hệ

Hình ép gỗ kích cỡ 50 x 70 cm, khung 5 cm. Có tác dụng nhắc nhỡ bản thân, người thân, nhân viên về gia đình, cha me, ông bà. (điều quan trọng trong mục đích cao cả BIG WHY? vì ai chúng ta phải đạt mục tiêu, vì sao phải hoàn thành kế hoạch), khơi dậy động lực làm việc. Giúp phát triển bản thân, ý thức sự quan trọng hoàn thành mục tiêu.