Tranh treo tường tạo động lực

Hình ép gỗ kích cỡ 50 x 70 cm, khung 5 cm. Có tác dụng nhắc nhở tầm quan trọng của hình ảnh phong cách sống & thể hiện, điều cốt lõi mang lại niềm tin trong giao tiếp, maketing, bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân & thái độ sống.

Tranh treo tường tạo động lực

  • Mã SP:TTS009
  • Giá bán:Liên hệ

Hình ép gỗ kích cỡ 50 x 70 cm, khung 5 cm. Có tác dụng nhắc nhở tầm quan trọng của hình ảnh phong cách sống & thể hiện, điều cốt lõi mang lại niềm tin trong giao tiếp, maketing, bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân &  thái độ sống.