Tranh treo tường tạo động lực

Có tác dụng kích thích não phải & não trái (não phải sáng tạo & lãnh đạo, não trái tính thực tiễn, logic), truyền động lực làm việc đội nhóm, phát triển bản thân. ý thức đoàn kết hướng về hoàn thành mục tiêu chung.

Tranh treo tường tạo động lực

  • Mã SP:TTS003
  • Giá bán:Liên hệ

Hình ép gỗ kích cỡ 50 x 70 cm, khung 5 cm. Có tác dụng kích thích não phải & não trái (não phải sáng tạo & lãnh đạo, não trái tính thực tiễn, logic), truyền động lực làm việc đội nhóm, phát triển bản thân. ý thức đoàn kết hướng về hoàn thành mục tiêu chung.