Về Trần Thanh Sang

Bắt đầu kiếm sống bằng nghề chụp ảnh quảng cáo, sau hơn 20 năm Trần Thanh Sang đã tiến sâu tìm hiểu về con người, từ cơ thể & giúp trí, giúp con người thay đổi, sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.