Chữa Chứng Nghiện Thuốc Tây Cho Bà Bảy

Bà Bảy ở Tân Phú, Đồng Nai, Bà mắc đủ thức bệnh trong người, khi đến với tôi Bà bắt đầu chữa đau chân, chữa chân xong thì Bà đau bụng, chữa đau bụng thì huyết áp, huyết áp rồi đến đau lưng... Tôi bắt nghĩ đến những câu nói của Bà về thuốc tây sau cùng..

Ngày đăng: 06-09-2016

2,006 lượt xem

Bà Bảy ở Tân Phú, Đồng Nai, Bà mắc đủ thức bệnh trong người, khi đến với tôi Bà bắt đầu chữa đau chân, chữa chân xong thì Bà đau bụng, chữa đau bụng thì huyết áp, huyết áp rồi đến đau lưng...
 
 
Tôi bắt nghĩ đến những câu nói của Bà về thuốc tây sau cùng thì tôi khám phá Bà có niềm tin thuốc tây mang lại sức khỏe cho Bà, hễ không có thuốc thì cơ thể Bà sẽ đau bệnh, tôi tạm gọi là Bà Bảy thứ hai trong người Bà (Vô thức) giải thích cho Bà hiểu, cài lại niềm tin mới cho Bà.
 
Sau 3 ngày liên tiếp điều trị theo phương hướng mới, Bà đã bỏ được thuốc tây, bây giờ niềm tin mới của Bà là ăn uống khỏe, hít thở khỏe, đi lại, tập thể dục khỏe, sống vui vẻ khỏe.
 
Đây cũng là bài học quí giá của tôi và cho tất cả chúng ta, cho những ai có niềm tin vào thuốc, lệ thuộc duy nhất vào thuốc.