Chữa nhức chân bằng thôi miên & bấm huyệt Diện Chẩn

Bác Ba bị đau nhứt chân, đứng không nổi, đi bệnh viện không khỏi, tôi Coaching tìm nguyên nhân gốc rễ. Cách đây khoảng 2 năm, trong lúc tưới rẫy, mệt mõi bác đã giao tiếp với chính mình, bác muốn nghỉ, không làm nữa. Vô thức của bác đã giúp bác "nghỉ" bằng cách cho Bác đau, hễ ngồi thì không đau, đứng thì đau, tôi đã bấm huyệt & thôi miên tri liệu cho bác.

Ngày đăng: 24-08-2016

2,221 lượt xem

Bác Ba bị đau nhứt chân, đứng không nổi, đi bệnh viện không khỏi, tôi Coaching tìm nguyên nhân gốc rễ.
 
Cách đây khoảng 2 năm, trong lúc tưới rẫy, mệt mõi bác đã giao tiếp với chính mình, bác muốn nghỉ, không làm nữa. vô thức của bác đã giúp bác "nghỉ" bằng cách cho Bác đau, hễ ngồi thì không đau, đứng thì đau, tôi đã bấm huyệt & thôi miên tri liệu cho bác. sau hai ngày trị liệu Bác đã đi lại được, bác rất vui, đi lại được bình thường.