Chữa Liệt Chân Tay Cho Anh Thành Sau 3 ngày

Anh Thành bị sơ tủy đã 2 năm, rất nhiều bệnh viện và nhiều thầy chữa khác nhau nhưng không khỏi. Sau 3 ngày đến với tôi, anh đã đi nhanh, nói nhanh, tự mặc áo cho chính mình.

Ngày đăng: 06-09-2016

2,379 lượt xem

Anh Thành bị sơ tủy, đã 2 năm, rất nhiều bệnh viện và nhiều thầy chữa khác nhau nhưng không khỏi. sau 3 ngày đến với tôi, anh đã đi nhanh, nói nhanh, tự mặc áo cho chính mình.