Chữa đau đầu 20 năm trong 30 phút

Chị Chiến quê ở Tuyên Quang, bị chứng đau đầu & nhức ở mũi hơn 20 năm, hôm trước có người cùng quê đã chữa khỏi xoang từ chổ tôi, giới thiệu, chị đã tìm đến tôi để chữa chứng đau đầu & nhức mũi. Sau 30 phút tìm nguyên nhân & chũa lành chị đã có những cảm nhận...

Ngày đăng: 03-03-2017

1,867 lượt xem

Chị Chiến quê ở Tuyên Quang, bị chứng đau đầu & nhức ở mũi hơn 20 năm, hôm trước có người cùng quê đã chữa khỏi xoang từ chổ tôi, giới thiệu, chị đã tìm đến tôi để chữa chứng đau đầu & nhức mũi. Sau 30 phút tìm nguyên nhân & chũa lành chị đã có những cảm nhận...